Bestumkilen Roklubb

Om roing

Roing slik vi kjenner den idag startet i England med kapproing på Themsen i 1775 og kom til Norge i 1870-årene da den første klubben ble etablert.

Man kan drive med ulike former for roing, konkurranseroing, tur- og mosjonsroing, coastalroing, og ergometerroing.

Konkurranseroing foregår i robane og man konkurrerer i ulike klasser etter båttype, alder, vekt og kjønn. I masters er roerne fra 27 år og oppover og er delt inn i flere aldersgrupper. Mastersroere er både tidligere aktive roere og de som startet å ro i voksen alder. Man kan delta i både nasjonale og interasjonale regattaer som Fisa World Masters.

Vi organiserer mastersroing i konkurransebåter, hvor distansen er 1000 m, samt ergometerroing om vinteren.

Båter

I de olympiske båttypene finnes det parårede båttyper som 1x, 2x og 4x og enårede båttyper som 2-, 4- og 8+. Åtter er det eneste båttypen som har cox eller styrmann.

Av turbåter finnes det innriggede båter for 4 roere med 1 åre hver og styrmann og delvis utriggede båter for 2, 3 eller 4 roere med 2 årer hver med styrmann.

Kystbåter er selvlensende båter og med plass for 1, 2 eller 4 roere med 2 årer hver.